Objavio Jovica Nikić 15/08/2018 - 18:33

FSS kupuje poslovnu zgradu

Fudbalski savez Srbije je uputio javnu poziv za prikupljanje ponuda za kupovinu poslovne zgrade.

U pozivu se navodi da poslovna zgrada mora da sadrži sledeće karakteristike:

– da je samostalna građevinska celina – samostalan objekat na pripadajućoj građevinskoj parceli na teritoriji grada Beograda,

– ukupna površina zgrade od 2.500 do 5000 m2,

– najmanje 10 parking mesta koja mogu biti delom u garaži koja je sastavni deo zgrade, a delom u okviru građevinske parcele na kojoj se nalazi zgrada (parking mesta na otvorenom prostoru),

– ako je reč o dovršenom objektu – zgrada mora da ima građevinsku i upotrebnu dozvolu, a ako je reč o objektu u izgradnji, potrebno je da je izdata odgovarajuća građevinska dozvola.

Prednost pri izboru najbolje ponude imaće one zgrade koje:

– se nalaze na teritoriji Opštine Novi Beograd, a posebno one u blizini auto-puta,

– imaju veći broj parking mesta u garaži koja je sastavni deo zgrade,

– imaju veći broj parking mesta na otvorenom prostoru,

– pre useljenja zahtevaju manji obim građevinske adaptacije ili nikakvu adaptaciju

Umesto ponude koja ispunjava prethodno navedene uslove, moguće je podneti i ponudu za građevinsku parcelu na kojoj je dozvoljena gradnja poslovne zgrade prethodno opisanih karakteristika.

Ponuda mora biti na srpskom jeziku. Ponuđač mora da dostavi ponudu u pisanom obliku i može podneti više ponuda. Ponuđači svoje ponude podnose običnom, ili elektronskom poštom najkasnije do 30.09.2018. godine.

Ponude se podnose na adresu: Fudbalski savez Srbije, 11000 Beograd, Terazije 35 ili na adrese elektronske pošte: jovan.surbatovic@fss.rs ili dejan.suput@fss.rs.

Kategorije: